Dự án: Hệ thống đèn THGT ngã tư ĐT 741-Đường N1a, trung tâm hành chính huyện Phú Riềng, Bình Phước