Dự án: Hệ thống đèn THGT ngã ba chùa đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, Châu Thành, Tiền Giang