Dự án: Chiếu sáng đại lộ Võ Văn Kiệt, tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long